logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่นรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงครามจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
การใข้ระบบ TRD SMART PAY ผ่าน Application และ Website สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ