logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • กรมธนารักษ์
  4 มีนาคม 2563
 • การปฏิรูปเงินตราไทยกับเงินตราร่วมสมัย
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญที่สร้างจากโรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส (La Monnaie de Paris) ในการเสด็จประพาสยุโรป ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  20 ตุลาคม 2557
 • สถานที่สำคัญด้านหลังของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญลายศรีวัตสะในสมัยทวารวดี
  20 ตุลาคม 2557
 • หอยเบี้ย...จากทะเลสู่เงินตราสยาม
  20 ตุลาคม 2557
 • ดอกจำปา : บุปผาแห่งราชสำนักสยามสู่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  20 ตุลาคม 2557
 • พัฒนาการของเงินตรา
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน
  20 ตุลาคม 2557
 • ดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง : ดอกไม้ในงานพระราชพิธี
  20 ตุลาคม 2557
 • พระคลังมหาสมบัติ : คลังหลวงแห่งสยามประเทศ
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญปราบฮ่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งความกล้าหาญในสงคราม
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์ทองคำของประเทศไทย
  20 ตุลาคม 2557
 • โรงกษาปณ์เบอร์มิ่งแฮมและเงินตราไทย
  20 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  20 ตุลาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร