logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2565

กรมธนารักษ์ได้ประกาศประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป - 28 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อดำเนินการประมุลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2565

อัลบั้มภาพ

5 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์การใข้ระบบ TRD SMART PAY ผ่าน Applicatio...
  3 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จ.สส. (การประเมินราคาที...
  1. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประเมิน...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง