logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 2 MB 9
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.).pdf 2 MB 8
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง.pdf 2 MB 9
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 449 KB 10
2 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์การใข้ระบบ TRD SMART PAY ผ่าน Applicatio...
  3 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จ.สส. (การประเมินราคาที...
  1. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประเมิน...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนบ้านคลองสองร่อง จ...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 239 ครั้ง