logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์การใข้ระบบ TRD SMART PAY ผ่าน Application และ Website สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ

3 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จ.สส. (การประเมินราคาที...
  1. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประเมิน...
  26 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนบ้านคลองสองร่อง จ...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 239 ครั้ง