logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จ.สส. (การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตที่ดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ, กำหนดพื้นที่และระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน)

เอกสารดาวน์โหลด

26 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์การใข้ระบบ TRD SMART PAY ผ่าน Applicatio...
  3 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
  2 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุของโรงเรียนบ้านคลองสองร่อง จ...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 239 ครั้ง