logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  22 เมษายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  26 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างชำรวจ
  13 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  28 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  8 พฤษภาคม 2561
 • ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมที่ใช้สอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จาก ห้องประชุม ชั้น 3 บางคนที อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม ชั้น 2 บางช้าง อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
  19 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  18 เมษายน 2561
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 สิงหาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 กรกฎาคม 2560
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  13 กรกฎาคม 2560
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  13 กุมภาพันธ์ 2558