logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงครามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2566 เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 256 ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงครามจึงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวัน พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ วัดคู้ธรรมสถิตติ์วราราม หมู่ที 4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

อัลบั้มภาพ

12 ตุลาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมโครงการสัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท คบจ....
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำเด...
  1 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมประชุมหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจก...
  1 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง