logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมโครงการสัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท คบจ.ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม และนางสาวสุภาวดี  มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท คบจ.ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายรัฐบาล ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ที่แตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดสู่การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดมุทรสงครามต่อไป

อัลบั้มภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายว...
  3 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉ...
  2 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ออกพื้นที่ตรวจสอบอาคารชุด ตามแผนงานปรับราคาปร...
  8 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง