logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำเดือนมกรคม 2567 และประชาสัมพันธ์ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ

นางอมรรัตน์  ชมสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำเดือนมกราคม 2567        ครั้งที่ 1 (รอบระยะเวลา 5 เดือน) และประชาสัมพันธ์ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ ให้ความสำคัญในการประกันความเสี่ยงอัคคีภัยทรัพย์สินในความครอบครองของตนเอง

อัลบั้มภาพ

1 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายว...
  3 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉ...
  2 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ออกพื้นที่ตรวจสอบอาคารชุด ตามแผนงานปรับราคาปร...
  8 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง