logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

 
                                              
     บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ภายในจังหวัดอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
22 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1502 ครั้ง